Spring til indhold

Nordjysk Projektledelse

PRINCE2

ikon pile

Hvad er PRINCE2?

PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en anerkendt metode at anvendt til projektledelse. Det giver en ramme for at håndtere projekter på en kontrolleret og organiseret måde. PRINCE2 er kendt for en systematisk tilgang til at planlægge, lede og kontrollere et projekt. Det er baseret på principper, temaer og processer, som danner grundlaget for metoden.

PRINCE2 er fleksibelt og kan tilpasses til projekter af enhver størrelse og kompleksitet. Metoden har definerede roller og ansvar for hver fase af projektet, såsom projektejer, projektleder og projektstyringsgruppe. Det er vigtigt at følge metodens principper, temaer og processer for at sikre en effektiv projektledelse.

Principper i PRINCE2

PRINCE2 bygger på syv grundlæggende principper, der sikrer, at projektet styres korrekt og effektivt. De sikrer tilmed, at projektet er rettet mod at opfylde forretningens behov. 

1. Ledelse af projektet: Det er afgørende, at projektet ledes af en erfaren projektleder med den nødvendige viden til at styre projektet i henhold til metodens principper og regler.

2. Tildeling af ansvar og kontrol: Det er vigtigt at tildele klare roller i alle projektets faser, så alle involverede ved, hvem der er ansvarlig for hvad.

3. Læring fra erfaring: At lære af erfaringer fra tidligere projekter er vigtigt for at forbedre projektet og forhindre gentagelse af fejlene.

4. Projektet skal være styret af forretningsbehov: Projektet skal rettes mod forretningsbehovene, så det kan levere værdi til organisationen.

5. Projektet skal være styret af risici: For at sikre, at projektet forløber som planlagt, er det væsentligt at identificere og håndtere risici .

6. Projektet skal være styret af kvalitet: Det er vigtigt at sikre, at projektet leverer produkter af høj kvalitet og opfylder kravene. 

7. Projektet skal være styret af ressourcer: Det er vigtigt at sikre, at projektet har de nødvendige ressourcer til at gennemføre projektet succesfuldt. 

PRINCE2

Temaerne i PRINCE2

PRINCE2 bygger også på en række temaer, der sikrer, at vigtige aspekter af projektet er under konstant overvågning og styring. De sikrer yderligere, at projektet er i overensstemmelse med metodens principper og regler.

1. Ledelse af produkter: Det er vigtigt at sikre, at projektets produkter er korrekt defineret, designet og kvalitetssikret. 

2. Ledelse af kvalitet: Det er vigtigt at sikre, at projektet leverer produkter af høj kvalitet og opfylder kravene. 

3. Ledelse af risici: Det er vigtigt at identificere og håndtere risici for at sikre, at projektet forløber som planlagt. 

4. Ledelse af ændringer: Det er vigtigt at sikre, at projektet er tilpasset ændringer i forretningsbehov og risici. 

5. Ledelse af projektstyringsgruppe: Det er vigtigt at sikre, at projektstyringsgruppen er korrekt sammensat og leder projektet i henhold til metodens principper og regler. 

6. Ledelse af kommunikation: Det er vigtigt at sikre, at kommunikationen mellem projektdeltagere og interessenter er korrekt og effektiv. 

7. Ledelse af projektet: Det er vigtigt at sikre, at projektet ledes i henhold til metodens principper og regler, og at projektet er i overensstemmelse med forretningsbehov og krav. 

Temaerne i PRINCE2 er vigtige, fordi de sikrer, at projektet er styret korrekt og effektivt. De sikrer også, at projektet er i overensstemmelse med metodens principper og regler, og at projektet leverer værdi til organisationen. 

Processerne i PRINCE2

Processerne i PRINCE2 sikrer en systematisk og kontrolleret tilgang til projektledelse. Endvidere hjælper de også med at sikre, at projektet er styret korrekt og effektivt, og at det er i overensstemmelse med metodens principper og regler.

Initiering: Identificering af projektets formål, mål, krav og ressourcer. Dette omfatter også at undersøge mulige projekter og vælge det projekt, der bedst opfylder organisationens behov.

Planlægning: Udvikling af en detaljeret projektplan, herunder tidsplaner, budgetter og risikostyring. Dette er ligeledes fasen, hvor man definerer projektprodukter, og hvordan man skal måle projektets succes. 

Udførelse: Udførelse af projektets aktiviteter i henhold til planen. Det er også her, man styrer projektets aktiviteter og produkter.

Overvågning og kontrol: Regelmæssig overvågning og kontrol af projektets fremskridt og justeringer i henhold til behov. Dette er også fasen, hvor man reviderer projektplanen og identificerer ændringer.

Afslutning: Afslutning af projektet og evaluering af projektets resultater og læring undervejs. Det er også her, man sikrer, at projektets produkter er overdraget til driftsorganisationen, og at projektets lektier er lært. 

PRINCE2 planlægning

Skal du have hjælp til udførelsen og implementeringen af PRINCE2, gør brug af vores kvalificerede projektledere. Book et møde for at høre nærmere om, hvordan vi kan være behjælpelige.  

Det siger vores kunder

Certificeringer

ikon pile

Når du vælger NPL som din projektpartner, tager vi ansvaret. I vores team er alle erfarne indenfor projektledelse og certificeret i enten Prince2®, Scrum, Half Double eller SAFe®. Kontakt os eller book et møde for at høre nærmere i forhold til dit projekt.

certificeringer

Vi får dig i mål

Vores målsætning, når vi udfører projekter, er at skabe flow, sikre leverancen og sørge for, at projekterne når i mål ude hos vores kunder.

Skal vi også hjælpe dig i mål med et projekt?

Kontakt os per e-mail eller telefon – eller send os en direkte besked i kontaktformularen.