CSR - Ansvarlighed

Som en virksomhed har vi alle et ansvar for at tage stilling til, hvordan vi håndterer samfundsansvar og integrere det i vores forretningspolitik. CSR (Corporate Social Responsibility) fokuserer på, hvordan firmaer forholder sig til deres samfundsansvar, sociale ansvarlighed og bæredygtighed. Vores CSR-politik og forretningsmodel er dannet med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som vi har tilrettet til vores CSR-strategi.

Vi støtter FN’s Verdensmål

Vi er bevidste om vores handlinger, og hvordan vi sætter aftryk i verden – både hos vores kunder og på kloden. Vi har i vores forretningsmodel inkorporeret de nedenstående mål i henhold til FN’s verdensmål.
FNs verdensmål hjul
FN nr. 7 bæredygtig energi

Nordjysk Projektledelse – En lokal arbejdsressource

Hos Nordjysk Projektledelse tænker vi på den bæredygtige energi, når vi arbejder med et grønt projekt. Her bygger vi på processer, som eliminerer ressourcespild og styrker forbindelsen mellem mennesker og teknologi hos vores kunder. Derudover fungerer Nordjysk Projektledelse som en lokal arbejdsressource, der er med til at nedsætte nødvendigheden i at hente arbejdsressourcer langt fra. På denne måde arbejder vi på at understøtte FN’s 7. verdensmål om bæredygtig energi.

Vi støtter den økonomiske vækst hos jer

Nordjysk Projektledelse bidrager til at øge den danske økonomiske produktivitet gennem ydelser til små-, mellemstore- og store virksomheder ved at understøtte deres produktive aktiviteter som en ekstra kapacitet hos dem. Vi støtter ledelse af innovationsprojekter og teknologiske produktudvikling og sætter fokus på at skabe værdi hos vores kunder. På denne måde bidrager vi til FN’s 8. verdensmål på punktet under anstændige jobs og økonomisk vækst.

FN nr. 8 økonomisk vækst
FN nr. 12 ansvarlig produktion

Vi undgår ressourcespild og styrker dine rapporteringscykluser

Når Nordjysk Projektledelse indgår i en aftale med din virksomhed, så kigger vi på jeres ressourcer og identificerer punkter, hvor der opstår ressourcespild. Gennem denne proces støtter vi jer med jeres rapporteringscyklus, og skaber opmærksomhed på områder, som kan forvandles til en mere bæredygtig praksis, så I kan spare på jeres ressourcer. Dermed understøtter vi også FN’s 12. verdensmål under ansvarligt forbrug og produktion.

Sammen kan vi mere

Nordjysk Projektledelse går ind for partnerskaber, som har fokus på at udvikle og øge kapaciteten ude hos kunderne. Både nationale og globale relationer dannes gennem de forskellige interessenter, som sidder i de individuelle virksomheder. Når Nordjysk Projektledelse arbejder med jer, så kigger vi på at styrke jeres interessenter med vores ekspertise og understøtter jeres ressourcer, så vi sammen kan handle stærkere på et nationalt og globalt plan. Dermed støtter vi også FN’s 17. verdensmål om partnerskaber for handlinger.

FN nr. 17 partnerskaber for handling

Vi dækker dig

Vores målsætning, når vi laver projekter er, at vi skaber flow, sikrer leverancen og sørger for at projekterne nås i mål ude hos vores kunder.

Skal vi også hjælpe dig i mål med et projekt?